A A A

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do części ustnej zawodów centralnych XXXVII OWE zakwalifikowało się dwóch uczestników z okręgu dolnośląskiego:

Michał Ptaszkowski z Liceum Ogólnokształcące Nr 3 we Wrocławiu
oraz
Paweł Błażków z I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze

Część ustna zawodów centralnych XXXVII Owe odbędzie się w Warszawie w dniu 12.04.2024 roku.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie !

W dniu 05.04.2024 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyła się część pisemna zawodów centralnych XXXVII OWE dla uczestników z okręgu dolnośląskiego.
Do zawodów centralnych, części pisemnej zakwalifikowało się trzech uczestników z okręgu dolnośląskiego:
1. Paweł Błażków z I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze
2. Michał Ptaszkowski z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu
3. Tomasz Woźniak z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Lista uczestników zakwalifikowanych do części ustnej zawodów centralnych XXXVII OWE zostanie ogłoszona w dniu 06.04.2024 roku.
Egzaminy ustne XXXVII OWE odbędą się w Warszawie w dniu 12.04.2024 roku.

Uczestnicy części pisemnej zawodów centralnych XXXVII OWE z okręgu dolnosląskiego Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

W dniu 12.01.2024 roku w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu odbyły się dla okręgu dolnośląskiego zawody II stopnia (okręgowe) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W zawodach wzięło udział 49 uczestników. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny OWE w dniu 08.02.2024 roku.

W dniu 05.02.2024 roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami uzyskanymi w zawodach okręgowych.
Do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowało się trzech uczestników z okręgu dolnośląskiego.

Listę osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXXVII OWE wraz z wynikami oraz wyniki uzyskane przez wszystkich uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można sprawdzić pod linkiem:

 https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-ii-stopnia-okregowe.html

 

Hasło przewodnie XXXVII OWE w roku szkolnym 2023/2024 to „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.
Zawody I stopnia (szkolne) XXXVII OWE odbyły się 08.11.2023 roku. W okręgu dolnośląskim do udziału w olimpiadzie zarejestrowało się 40 szkół, udział wzięło 424 uczestników.

Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowało się 54 uczestników.
Poniżej link do listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXVII OWE:

https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html