A A A

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład w cyklu „Spotkania w Domu Ekonomisty”, który wygłoszą Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu mgr inż. Halina Woźniak oraz dr Elżbieta Stańczyk, główny specjalista i ekspert Urzędu Statystycznego, adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Innowacje statystyczne” odbędzie się stacjonarnie w dniu 20.03.2024 roku (środa) o godz. 16:00 w siedzibie PTE O/Wrocław przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej), w sali nr 101.
Tezy wykładu:
• Spisy ludności – ważne źródło wiedzy z zakresu statystyki ludności.
• Rosnące potrzeby informacyjne użytkowników danych statystycznych - kierunki rozwoju statystyki publicznej.
• Nowe źródła danych statystycznych, nowe metody przetwarzania, analizy i prezentacji danych – wybrane produkty statystyki publicznej.
• W poszukiwaniu nowych obszarów tematycznych, nowych rozwiązań metodologicznych - prace eksperymentalne i prace projektowe GUS oraz Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 

 

Mgr inż. Halina Woźniak - Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, wiceprzewodnicząca Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego we Wrocławiu. Absolwentka studiów magisterskich i inżynieryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Główne zainteresowania badawcze – jakość danych statystycznych, modelowanie wpływu rezultatów pracy ankieterów na jakość danych statystycznych, koncepcje systemu premiowego dla ankieterów statystycznych.


Dr Elżbieta Stańczyk - główny specjalista i ekspert Urzędu Statystycznego, adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim (kierunek matematyka, specjalność zastosowania matematyki); doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność - demografia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Zainteresowania badawcze to głównie metody analizy statystycznej: czynników rozwoju regionalnego (w tym w kontekście zrównoważonego rozwoju), wskaźników przedsiębiorczości i sukcesu w działalności gospodarczej, innowacyjności/ ekoinnowacyjności przedsiębiorstw, determinant zachowań konsumenckich.