A A A

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu w dniu 21.06.2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród i dyplomów Laureatom XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku. Podziękowania złożono również promotorom nagrodzonych prac.


Spotkanie połączone było z wykładem dr Justyny Ziobrowskiej-Sztuczki nt. „Crowdfunding jako szansa na rozwój energii odnawialnej w Polsce”, który odbył się stacjonarnie oraz online.
Po zakończeniu wykładu dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka otrzymała od Prezesa PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaja Klimczaka certyfikat wygłoszenia wykładu.

 

Dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka – adiunkt w Zakładzie Ekonomii Innowacji i Rozwoju na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe Pani Doktor koncentrują się głównie wokół gospodarki współdzielenia, gospodarki współpracy i gospodarki dostępu. Wskazanej tematyki dotyczyła również praca doktorska pt. "Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych", która została obroniona z wyróżnieniem i nagrodzona w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii: prace doktorskie (przyznane 1 miejsce w konkursie). Ponadto w obszarze zainteresowań badawczych dr Ziobrowskiej-Sztuczki leżą alternatywne sposoby finansowania biznesu jak crowdfunding udziałowy, pożyczkowy, waluty alternatywne i kryptowaluty oraz ekonomia sportu i ekonomia ekologiczna. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu gospodarki współdzielenia, prawa własności oraz nowoczesnych technologii.

Od lewej: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, dr Agnieszka Bukietyńska, dr Mikołaj Klimczak, dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, mgr Artem Koblyk, mgr Wojciech Jarosz, prof. Agnieszka Stanimir, prof. Marek Pauka, dr Krzysztof Kil 

 Wykład dr Justyny Ziobrowskiej-Sztuczki Prezes PTE O/Wrocław dr Mikołaj Klimczak, dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka