A A A

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie z prof. Markiem Kośnym pt. "Wynagrodzenia nauczycieli akademickich". Podczas spotkania prof. Kośny przedstawi wyniki swoich najnowszych badań, które w nowym świetle mogą postawić ostatnie podwyżki wynagrodzeń. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, serdecznie zapraszamy do naszej siedziby, przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu, 17 kwietnia 2024 o godzinie 18:00. Dostępna będzie również transmisja spotkania: https://meet.google.com/aka-yhon-cqo. Ze względu na ograniczenia techniczne, uczestnicy zdalni będą mogli zadawać pytania jedynie w formie pisemnej, na czacie spotkania.

 

W związku z obchodami Dnia Statystyki Polskiej (przypadającego na 9 marca), które mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu, w dniu 20.03.2024 roku odbył się wykład nt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Innowacje statystyczne”.

Wykład wygłosiły:
mgr inż. Halina Woźniak, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
oraz
dr Elżbieta Stańczyk, główny specjalista i ekspert Urzędu Statystycznego, adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W wykładzie wzięli udział członkowie PTE, pracownicy Urzędu Statystycznego, uczestnicy zawodów okręgowych XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy uplasowali się w pierwszej siódemce oraz ich nauczyciele.
Podczas spotkania odbyło się również uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych XXXVII OWE. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w okręgu dolnośląskim wręczono dyplomy oraz nagrody, natomiast nauczycielom wręczono podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie.

W ramach cyklicznych środowych spotkań organizowanych przez PTE Oddział we Wrocławiu, w dniu 18.10.2023 roku odbył się wykład pt. „Wpływ geopolityki na zjawisko reshoringu”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PTE O/Wrocław oraz członkowie Zarządu PTE O/Wrocław.

Wykład wygłosił mgr Dawid Cherubin, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek managerski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku ekonomicznym. Specjalizacja to geopolityka oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

W dniu wczorajszym, tj. 31.01.2024 roku odbyło się spotkanie członków Zarządu PTE O/Wrocław oraz członków PTE O/Wrocław.


Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotych Odznak Honorowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Złote Odznaki Honorowe PTE zostały przyznane i wręczone Pani mgr inż. Małgorzacie Drwiędze z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu oraz Pani mgr Marcie Helt z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu. Odznaczenia wręczył Prezes PTE Oddział we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak.


W drugiej części spotkania odbył się wykład mgr Dawida Cherubina. Temat wykładu: „Postrzeganie czynników geopolitycznych i ich wpływ na decyzje o podjęciu zagranicznych inwestycji bezpośrednich - prezentacja badań”.


Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład w cyklu „Spotkania w Domu Ekonomisty”, który wygłosi mgr Dawid Cherubin.
Wykład pt. „Wpływ geopolityki na zjawisko reshoringu” odbędzie się stacjonarnie w dniu 18.10.2023 roku (środa) o godz. 18:00 w siedzibie PTE O/Wrocław przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej), w sali nr 101.
Główne tezy wystąpienia:

1. Omówienie relacji Chiny-USA, które wpłynęły na zjawisko reshoringu po 2001 roku
2. Charakteryzacja offshoringu i reshoringu
3. Reshoring przed okresem pandemicznym i po okresie pandemicznym, najważniejsze trendy.

Magister Dawid Cherubin - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek managerski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku ekonomicznym. Specjalizacja to geopolityka oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie.